Raspodjela stipendija

Pravo na stipendiju imaju studenti upisani na studijske programe u STEM području, koji su stekli maksimalno 120 ECTS bodova tijekom dosadašnjeg studiranja (osim ako visoka učilišta nisu dostavila potvrdu da se jednom akademskom godinom može steći više od 60 ECTS-a).

 

Državne stipendije dodjeljuju se prema odvojenim rang-listama za svako pojedino znanstveno područje u postotku od ukupnoga broja stipendija koje se za određeno razdoblje dodjeljuju:

 

Prirodne znanosti – 20%

 

Biotehničke znanosti – 15%

 

Biomedicina i zdravstvo – 15%

 

Tehničke znanosti i studijski programi kojima se stječe akademski, odnosno stručni naziv prvostupnik informatike, poslovne informatike, informacijskih znanosti i informatologije – 50%

 

40% ukupnoga broja stipendija dodjeljuje se studentima koji su ove akademske godine upisali prvu godinu fakulteta (brucoši), a 60% višim godinama (druga i treća godina studija).