Način rangiranja

Rang-liste za STEM stipendije izrađuju se odvojeno za četiri znanstvena područja (prirodne znanosti, biotehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, tehničke znanosti), posebno za studente I. godine i posebno za studente viših godina tako da se ukupno izrađuje 8 rang-lista.

 

Studenti prve godine rangiraju se na temelju rezultata državne mature iz matematike. Ako više studenata ima jednak broj bodova, u obzir se uzimaju rezultati državne mature iz fizike, kemije, biologije.

 

Studentima viših godina bodovi se izračunavaju na temelju umnoška prosječnog broja ECTS bodova ostvarenih tijekom studija (koji može biti najviše 60 po godini studiranja) i prosjeka ocjena studenta u odnosu na prosjek ocjena studijskog programa. Formula je sljedeća: (prosječna ocjena studenta/prosječna ocjena studijskog programa) x prosječan broj ECTS bodova – zaokruženo na tri decimale.