Način rangiranja

Rang-liste za STEM stipendije izrađuju se odvojeno za četiri znanstvena područja (prirodne znanosti, biotehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, tehničke znanosti), posebno za studente I. godine i posebno za studente viših godina tako da se ukupno izrađuje 8 rang-lista.

 

Studenti prve godine rangiraju se na temelju rezultata državne mature iz matematike. Ako više studenata ima jednak broj bodova, u obzir se uzimaju rezultati državne mature iz fizike, kemije i/ili biologije.

 

Studentima viših godina bodovi se izračunavaju na temelju umnoška prosječnog broja ECTS bodova ostvarenog tijekom studija (koji može biti najviše 60 po godini studiranja) i prosjeka svih ocjena studenta u odnosu na prosjek ocjena studijskog programa (Formula: količnik prosječne ocjene studenta i prosječne ocjene studijskog programa pomnožen prosječnim brojem ECTS bodova – zaokruženo na tri decimale).

U izračun prosječnog broja ECTS bodova uzimaju se ECTS bodovi ostvareni na trenutačno upisanome studijskom programu podijeljeni s brojem godina studiranja studenta, uključujući i godine studiranja na prethodno upisanim studijskim programima.

U izračun se ne uzima razdoblje provedeno u mirovanju obveza studenta.

Ako više studenata ima jednak broj bodova, u obzir se uzimaju rezultati državne mature iz matematike.

Način rangiranja stipendija
Skip to content