Raspodjela stipendija

Pravo na stipendiju imaju studenti upisani na studijske programe u STEM područjima znanosti. Studijskim programima u STEM područjima znanosti smatraju se studijski programi u biotehničkom, tehničkom, biomedicinskom, prirodnom te interdisciplinarnom (pretežno STEM) području znanosti te studijski programi kojima se stječe akademski, odnosno stručni naziv prvostupnik informatike, poslovne informatike, informacijskih znanosti, informatologije i informacijskih tehnologija.

 

Državne stipendije dodjeljuju se prema odvojenim rang-listama za svako pojedino znanstveno područje u postotku od ukupnoga broja stipendija koje se za određeno razdoblje dodjeljuju:

 

Prirodne znanosti – 20 %

 

Biotehničke znanosti – 15 %

 

Biomedicina i zdravstvo – 15 %

 

Tehničke znanosti i studijski programi kojima se stječe akademski, odnosno stručni naziv prvostupnik informatike, poslovne informatike, informacijskih znanosti, informatologije i informacijskih tehnologija – 50 %

 

 Od ukupnoga broja stipendija 40 %  dodjeljuje se studentima koji su u akademskoj godini dodjele upisali prvu godinu studija, a 60 % višim godinama (druga i treća godina studija).

Raspodjela stipendija
Raspodjela STEM stipendija po području
Udio STEM stipendija po području i razini
Skip to content