Raspodjela stipendija

Pravo na stipendiju imaju studenti upisani na studijske programe u STEM području, koji su stekli maksimalno 120 ECTS bodova tijekom dosadašnjeg studiranja (osim ako visoka učilišta nisu dostavila potvrdu da se jednom akademskom godinom može steći više od 60 ECTS-a).

 

Državne stipendije dodjeljuju se prema odvojenim rang-listama za svako pojedino znanstveno područje u postotku od ukupnoga broja stipendija koje se za određeno razdoblje dodjeljuju:

 

Prirodne znanosti – 20 %

 

Biotehničke znanosti – 15 %

 

Biomedicina i zdravstvo – 15 %

 

Tehničke znanosti i studijski programi kojima se stječe akademski, odnosno stručni naziv prvostupnik informatike, poslovne informatike, informacijskih znanosti i informatologije – 50 %

 

 Od ukupnoga broja stipendija 40 %  dodjeljuje se studentima koji su u akademskoj godini dodjele upisali prvu godinu studija, a 60 % višim godinama (druga i treća godina studija).